Vilda Uppsala

Naturfotografen och biologen Nic Kruys/N utforskar sin närnatur med kameran. Inom fem kilometer från hemmet finns områden som nås inom en vanlig ”söndagspromenad” men som innehåller varierad natur som sträcker sig från Uppsala city ända ut till inre delen av Nåsten. Välkommen till bilder från Vilda Uppsala! Nic Kruys är medlem i /Naturfotograferna och finns som @nkruys i sociala media.

Cinnoberbaggetider!

13 maj 2017

Orgie vid cykelstigen

11 april 2017