Cinnoberbaggetider!

Så här kring mitten av maj är det dags att ge sig ut på jakt efter Upplands landskapsinsekt – cinnoberbaggen (Cucujus cinnaberinus). Jag har sett den ”på hemmaplan” i Nåsten ett par gånger tidigare, men aldrig haft tillfälle att fotografera denna sällsynta insekt. Att cinnoberbaggen är vår landskapsinsekt är ingen slump. Närmare 90% av den svenska populationen finns i landskapet, så vi har ett särskilt ansvar för dess bevarande. Att då ha chansen att se och fotografera den i mina hemmamarker är något extra. Efter ett tips från en kompis gav jag mig iväg till en del av Nåsten där en naturvårdsgallring gjorts för att öppna upp skogen. Där hade flera grova aspstockar lagts på marken för att ge habitat för just cinnoberbaggen. Den trivs på just grova döda aspstockar, där barken börjat lossna. Läs mer om cinnoberbaggen på ArtDatabankens artfakta.

Det kan vara något av en utmaning att fotografera cinnoberbaggen. De jag har sett har sällan stått stilla, utan rör sig kontinuerligt. Ibland helt exponerat, ganska ofta halvdold under barken. För att ha en chans att fånga den rörliga baggen någorlunda skarp på bild valde jag att använda en blixt tillsammans med mitt makroobjektiv. För att göra blixtljuset lite mjukare använder jag en diffusor som sprider blixtljuset över ett större fält.

På den här turen hittade jag en cinnoberbagge. Efter ett par bildsekvenser försvann den in under en barkflik, och visade sig inte något mer.