Biologiska mångfaldens dag, Naturen runt templet i Söderfors

22 maj 2019, 19.00-ca 21.00

Ta med fika

Samarr. Tierps kommun

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald.

Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Vi vandrar runt i parken vid Templet i Söderfors och tittar på den biologiska mångfalden där med inriktning på vad som växer.

Guide: Svante von Strokirch

 

Sök aktivitet