Biologiska mångfaldens dag, Naturen runt templet i Söderfors

22 maj 2019, 19.00-ca 21.00
Skogsgårdarna, Söderfors

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Vi vandrar runt i parken vid Templet i Söderfors och tittar på den biologiska mångfalden där med inriktning på vad som växer. Guidar gör Svante von Strokirch. Ta med matsäck.

Anmälan: Nej

 

Sök aktivitet