Bioblitz Linné

18 maj 2019, 00:00-24:00
Biotopia i samarbete med Entomologiska föreningen i Uppland, Upplands Botaniska Förening

Välkommen att fira livet med oss! Här kan du hjälpa oss att leta fram den levande mångfalden på Röboåsen, art för art. Du kan också hjälpa till i verkstaden med att bygga fågelholkar och stekelhotell. På plats finns artexperter och volontärer som hjälper till. Bioblitz Linné är ett sätt för Uppsala att uppmärksamma den av FN utsedda Biologiska mångfaldens dag.

Samarbete
Bioblitz Linné är ett sätt för Uppsala att fira både Biologiska mångfaldens dag 22 maj och Carl von Linnés födelsedag 23 maj på ett sätt som uppmärksammar allt levande.

Volontärer och föreningar
Vill du vara volontär på Bioblitz Linné? Är ni en förening som skulle vilja vara med? Skicka ett epost till emil@biotopia.nu

Program (preliminära tider, fylls på successivt)
11:00 Räkna backsippor för floraväkteriet med Ingvar Sundh, Upplands Botaniska Förening
20:00 Fladdermusvandring med Johnny de Jong, Centrum för biologisk mångfald, SLU.
21:00 Nattlys med Entomologiska Föreningen i Uppland

 

Foto (exklusive cinnoberbagge): Nic Kruys/N

Sök aktivitet