Bioblitz Linné

21 maj 2017 - 22 maj 2017, 10-16
Biotopia
Lurbo bro

Tillsammans letar vi efter artskatter i Hågadalens biologiska mångfald! Nu kan smågrupper få vandra iväg på en liten vandring med en artexpert för att leta efter så många olika arter som möjligt. Efter vandringen samlas man vid ett tält för att gå igenom fynden och registrera dem i Artportalen (webbsida för artfynd i Sverige). Den 22 maj är också internationella dagen för biologisk mångfald, läs mer om den här. Natursidan samlar andra events som sker denna dag, du hittar dem här.

På söndagen kommer vi att ha drop-in för allmänheten, följ med en expert ut för att leta efter arter! Från Artdatabanken kommer då Tomas Hallingbäck, expert på mossor, och Ulf Gärdenfors, expert på marklevande småkryp. På måndagen är skolklasser från gymnasiet välkomna, boka ert besök på bokning@biotopia.nu. Då kommer Pavel Bina, expert på fjärilar, Niklas Lönell, expert på mossor och Artur Larsson som har steklar som specialité. Allmänheten får gärna komma förbi också på måndagen!

På Bioblitzen medverkar Artdatabanken, Naturens kalender samt naturfotografen Nic Kruys.

Biotopia ordnar ett tält med datorer, stereoluppar och bestämningslitteratur. Artexperter kommer och hjälper till.

Sök aktivitet