Biologiska mångfaldens dag, Dyarna

22 maj 2019, 18–21.30
Enköpings kommun
Enköpings lasarett eller Kommunhuset

Vi firar Biologiska mångfaldens dag genom att tillsammans upptäcka artrikedomen i naturen vid det nära och fina naturområdet Gröngarnåsen-Dyarna.
Under ytan, på land och i luften.
Fågel, eventuellt fisk och mycket däremellan.

Vi gör kortare exkursioner kring samlingsplatsen, ner till ån, tittar på växter, spanar fåglar och håvar småkryp och kanske en tur till Smultronstället Himlabacken. Prova på artbingo!
Ta gärna med dig fika så dröjer vi kvar och lyssnar in den ljusa försommarskymningens nattsångarkör tillsammans.
Välkommen med din nyfikenhet!

Sök aktivitet