Bland gamla och nya fågelarter i Kina

14 februari 2018, 19:00
Naturskyddsföreningen i Uppsala, Skogsgruppen
Ekonomikum

Per Alström arbetar halvtid som forskare vid Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet och halvtid vid ArtDatabanken, SLU. Han har tidigare arbetat bl.a. vid Naturhistoriska riksmuseet och innehaft en gästprofessur vid Kinesiska vetenskapsakademin. Alström har sedan mitten av 1980-talet studerat Kinas fåglar och upptäckt flera för vetenskapen nya fågelarter. Det kommer att bli intressanta, för att inte säga unika, bilder och ljudinspelningar av fåglar av olika slag men även andra djur, växter och naturmiljöer. Naturvårdsproblemen i det stora landet i öster kommer också att ventileras.

Sök aktivitet