Holkbyggarkväll – specialholkar

14 mars 2018, 18-21
Biotopia och ornitologiska föreningen
Biotopia
Ekonomikum

Våren närmar sig och småfåglarna börjar tänka på sina häckningsbestyr. Men var ska de bo? Faktum är att det råder brist på naturliga bohål vilket missgynnar flera hålhäckande arter. Tillsammans snickrar vi holkar av olika modeller och samtalar om varför holkar behövs. Debora Arlt från SLU och entusiasten Lasse Fröjdlund är på plats för att berätta om tornseglarens och göktytans särskilt utsatta bostadssituation.

Anmälan: OBS! Begränsat antal platser och holkar! Anmälan till info@biotopia.nu. Ange vilken typ av holk du vill bygga, du kan välja på tornseglare, göktyta, stare och mes. En byggsats inkl. lättare fika kostar 150:-

Samling: kl 18:00 på Biotopia i Uppsala

Sök aktivitet