Kvällsäventyr: Paddla fiskarnas väg i Fyrisån

11 juli 2018, 16:00-22:00
Biotopia i samarbete med Aktivt Uteliv
Gamla Uppsala

Vi lägger i kajaker vid Storvad och paddlar först till Ulva kvarn. Där tittar i på den nybyggda fisktrappan och guiden Klara Granlöf från Biotopia berättar om vilka fiskar som finns i området. Sedan fortsätter vi söderut, med öppna betesmarker på båda sidor om åfåran, in mot Uppsala. Vi avslutar med att paddla under Uppsalas broar fram till närheten av Kvarnfallet innan vi vänder och tar upp kajerna vid Eddaspången. Medtag fika! Max femton deltagare. Kostnad per person är 500 kronor. Deltagarna bör vara minst 15 år gamla. Paddlingen är ca 12 km och sker på egen risk. Biotopias kvällsäventyr arrangeras i samarbete med Aktivt Uteliv. Anmäl dig genom att skicka ett epost till bokning@biotopia.nu och uppge förutom utflyktstillfället också mobiltelefonnummer, kroppsvikt och längd. Sista anmälningsdag 9/7.

 

Sök aktivitet