Östhammarsfjärdens dag

28 maj 2019 - 28 maj 2019, Kl. 12.30–14.30
Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen, SLU Aqua, Biotopia, Gästrike vatten, Länsstyrelsen och flera av våra lokala föreningar.
Östhammars busstation. Härifrån är det ca 1 km promenad fram till badplatsen

Välkommen till en eftermiddag med fokus på Östhammarsfjärden och angränsande vatten som livsmiljö för djur, växter och oss människor.

Du får se vilka fiskar som lever i fjärden, möjlighet att titta på fåglar, prata med organisationer om vattenmiljön och träffa flera föreningar aktiva i området på och i fjärden. Du kan också fråga oss om enskilda avlopp och strandskydd.

Anmälan: Nej

Sök aktivitet