Pejla asp med Biotopia

22 april 2017 - 23 april 2017, 14:30-15:30
Svandammen

Följ vår landskapsfisk aspen när den vandrar upp i Fyrisån för att leka vid Aspforsen och Kvarnfallet! Upplandsstiftelsen och Sigtuna naturskola märkte fem aspar förra året som går att följa med pejlingsutrustning. Vi vet vilket kön de är, hur långa de var och hur mycket de vägde när de märktes. Nu har du möjlighet att följa med och själv få testa att pejla efter dessa fem fiskar. Samtidigt får du följa deras väg upp mot lekplatsen inne i Uppsala!

Pejlingen startar vid Islandsfallet kl 14:30. Vi blir klara till kl 15:30.

Sök aktivitet