Riktad slåtter för att gynna växten korskovall

1 september 2019 - 1 september 2019, Kl. 11
Håbo Naturskyddsförening

För att gynna den sällsynta blomman korskovall som växer på en äng vid Lillåker i Arnöhuvuds naturreservat så anordnas slåtter för att ta bort växtlighet som hotar att kväva beståndet. Kom och hjälp till! Ta gärna med lie och räfsa om du har, samt fika.

Anmälan: Nej

Sök aktivitet