Samtalskväll om tjädern

Tjädern är fortfarande talrik art på nationell nivå, men som framförallt i södra Sverige verkar den vara på tillbakagång — åtminstone antalet större spelplatser med minst fem tuppar har minskat dramatiskt. Men hur mycket vet vi egentligen om tjäder och dess spelplatser i Uppland? Vad är det som behöver göras för att kunskapen ska bli bättre?

Tre tjäderkunniga personer kommer att finnas i panelen. En samtalskväll på Biotopia bygger på att du i publiken ställer frågor till panelen. En moderator finns med för att underlätta dialogen mellan panel och publik.

Tillställningen är gratis. Antalet platser är begränsat. Boka in din plats genom att skicka ett epost till bokning@biotopia.nu

Sök aktivitet