Utflykt till naturreservatet Huddunge Stormosse

I reservatet Huddunge stormosse finns rikkärr, sumpskogar och andra våtmarkstyper. Följ med på en vandring i området och hör om varför naturen här är värd att bevara. Ta med fika.

Ingen anmälan.

Sök aktivitet