Aspens dag i Fyrisån

21 april 2018, kl. 10-16
Biotopa, Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen i Uppsala län
Stora Torget, Uppsala

Möt aspen i Fyrisån! Denna dag vill vi uppmärksamma aspen och andra fiskar i Fyrisån samt de åtgärder som gjorts av Uppsala kommun och Naturskyddsföreningen för att underlätta för vandrande fisk i ån. Vid denna tid på året kan nära på femhundra aspar, fiskar som är runt halvmetern långa, vandra upp via fisktrappan vid Islandsfallet till Aspforsen vid Dombron för att leka inne i centrala Uppsala. Detta är vårt sätt att delta i internationella dagen för fiskvandring. Vi lanserar även en mobilguide om asp och vandrande fisk i de centrala delarna av Fyrisån.

Program:
10:00 Spaning efter lekande asp vid Aspforsen
11:00 Tömning av ryssja vid Islandsfallet
12:00 Spaning efter lekande asp vid Aspforsen
13:00 Tömning av ryssja vid Islandsfallet
14:00 Spaning efter lekande asp vid Aspforsen
15:00 Tömning av ryssja vid Islandsfallet

Arrangemanget genomförs i samarbete med Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Uppsala län.

Sök aktivitet